sobota, 1 września 2018

HI KIDS LET'S CODING

O PROJEKCIE
Uczniowie uczą się podstaw programowania.
Projekt rozpocznie się we wrześniu 2018 r. , a zakończy się w czerwcu.
Postępy działań:
09 - Prezentacja projektu
        Logo i plakat


10 - Code.org

KODUJEMY, WYZNACZAMY - ROBOT DOC
TWORZYMY ANIMACJE W JĘZYKU SCRATCH -WYDARZENIE NR1
KODUJEMY I ZDOBYWAMY CERTYFIKATY


11 - Lightbot - zadania: praca na komputerze, rysowanie, pisanie opowiadania


12 - Cody Roby

01 - Tynker

02-03 - Scratch

04-05 - CodeMonkey

06  - Uzupełnienie braków

Cała praca zostanie nagrana i opublikowana na TwinSpace, Facebooku i blogu projektu unda.

The seven wonders of my city

Studenci poznają swoje miasto, ludzi i historię. Przedstawią swoje miasto partnerom projektu. Będą tworzyć mapy i albumy ciekawych miejsc.
Poznają podstawy programowania we wspólnej grze.
Będą współpracować w grupie i z partnerami z innego kraju.

POSTĘP DZIAŁAŃ

  • Projekt będzie trwał od 1.10.2018 do 06.06.2019.
  • Prezentacja szkoły, miasta i kraju.
  • Uczniowie odkryją ciekawe punkty swojego miasta i przygotowują prezentacje, filmy, teksty.
  • Prezentacja swojej pracy znajomym innych szkół.

SZKOLNE SAFARI

Projekt „Szkolne Safari” to edukacyjna przygoda z parkami narodowymi. Dzieci ze szkół podstawowych w Polsce i w Tanzanii (Afryka) wyruszają na safari do parków narodowych, poznają tam przyrodnicze piękno swoich krajów i przygotują prezentacje opowiadające o dzikim królestwie. Projekt trwać będzie od września do czerwca 2019 r. Głównym jego celem jest uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody chronionej w parkach narodowych, budowanie więzi z przyrodą, przekazanie wiedzy o dzikim królestwie i wychowanie nowego pokolenia, które podejmie odpowiedzialność za przyrodnicze dziedzictwo powierzone w przyszłości. Uczniowie będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK. 
Projekt będzie realizowany we współpracy z dziennikarzem radiowym i podróżnikiem- Panem Krystianem Tyrańskim, twórcą programu SZKOLNE SAFARI
CELE

1. Poznanie charakterystyki parków narodowych w Polsce
2. Uświadomienie dobra jakim jest przyroda i naturalne środowisko
3. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, ochrona przyrody
4. Uwrażliwienie uczniów na trudną sytuację materialną dzieci z Afryki
5. Akcja wolontariacka- zbiórka funduszy na wycieczkę szkolną dla dzieci z Tanzanii do parku narodowego
6. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie i współpracy międzyszkolnej

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji:
• Stworzenie wizytówki klasy
• Poznanie uczniów z Kidongo (Tanzania)
2. Prezentujemy swój park narodowy
• Wycieczka do najbliższego parku narodowego
• Prezentacja wybranych parków narodowych wykorzystaniem narzędzi TIK
• Spotkanie na wizji uczniów z partnerskich klas
3. Praca nad projektem.
• Stworzenie dzikiej opowieści dla dzieci z Kidongo. Dzieci przygotowują filmową opowieść (max 10 minut) o dzikich mieszkańcach zamieszkujących najbliższy im parki narodowe – ze szczególnym uwzględnieniem życia jednego dzikiego bohatera.
• Stworzenie Dziecięcego Parku Narodowego- aktywność terenowa lub wirtualna
• Współtworzenie programu radiowego „Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa”.
4. Wolontariat- dzieci z polskich szkół podejmują różne aktywności podczas trwania projektu, aby zebrać fundusze na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej dzieci z Tanzanii do najbliższego parku narodowego.
5. Ewaluacja projektu

SPODZIEWANE REZULTATY

Powstaną filmiki o wybranych parkach narodowych, słuchowiska oraz interaktywna galeria Dzięcięcego Parku Narodowego. Opracowana zostanie baza materiałów interaktywnych i multimedialnych związanych z tematyką.
Prezentacje dokumentujące poszczególne działania zamieszczone zostaną na stronie internetowej lub TS.

NASZE DZIAŁANIA:
1. Poznajemy dzieci z Kidongo
2. Wybieramy bohatera i ustalamy nzawę naszej bazy
3. Nasza opowieść filmowa

Dramatizacija, recitacija i ples u nastavi

Dzięki temu projektowi uczniowie będą rozwijać umiejętności aktorskie i recytatorskie, pielęgnować i rozwijać dobrą wymowę i wyrazistą ekspresję tekstu i ekspresji muzycznej. Działania w tym projekcie powinny stanowić prawdziwe wyzwanie dla dzieci.

POSTĘP DZIAŁAŃ
-Wybór i adaptacja przetworzonych tekstów literackich w wierszu i prozie w tym celu, dobór kompozycji muzycznych i projektowanie choreografii dla nich przez nauczycieli;
-modyfikacja i włączenie do projektu jak największej liczby uczniów;
- rezygnacja z teatru i analiza spektaklu teatralnego (postacie, kostiumy, sceny);
-analiza okazjonalnych recitali z telewizji, analiza występu na scenie muzycznej;
-Przedsięwzięcie spektaklu teatralnego, recital, utwór muzyczno-sceniczny;
- tworzenie kostiumów, scen;
- będzie na imprezach;
-Pokazywanie przygotowanych dzieł teatralnych, recitali, muzycznych choreografii w szkole.

WYNIKI SPODZIEWANE
- Uczeń będzie wolny od lęku i niepewności i rozwinie pewność siebie na publiczny wygląd.
-Poprawa rozwoju talentów aktorskich, recytatorskich i tanecznych.
Studenci wyróżnią tekst prozy z poezji, wyciągną wnioski z historii, wzbogacą słownik wyrażeń literackich.
-Student rozwinie kulturę mówienia i cierpliwego słuchania, rozwija swobodną ekspresję uczuć, opinii i doświadczeń, wyrażając emocje.
Stworzy kostium na scenę.
- Uznając ważną część grupy, poczuje odpowiedzialność i potrzebę zakończenia imprezy poprzez uczestnictwo w działaniach projektu i udział w finałowym wydarzeniu.

Healthy Life Happy Smilies

Zdrowe nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie stanowią podstawowe rozwiązanie dla zapobiegania przyszłym problemom żywieniowym.

POSTĘP DZIAŁAŃ

PAŹDZIERNIK
Przygotowywanie kwestionariusza startowego projektu
Pomiar wskaźnika masy ciała studenta
Przygotowanie plakatu i logo
LISTOPAD
Identyfikacja problemów zdrowotnych na świecie
Proponuj rozwiązania światowych problemów zdrowotnych
Prezentacja badań studenckich
Regulacja edukacji zdrowego odżywiania dla uczniów i rodziców
Zbadanie wpływu zdrowego odżywiania i niezdrowego żerowania na naszym ciele
GRUDZIEŃ
Dowiadujemy się o żywieniu.
Dowiadujemy się o grupach pieszych.
Działalność śniadaniowa.
Zdrowe hasła żywieniowe
Propagujemy karty noworoczne.
STYCZEŃ
Owocowa i owocowa aktywność jogurtowa
Bezpłatne badanie aktywności z ARCIMBOLDO
LUTY
Tworzymy Piramidę Żywności
Przygotowujemy jedzenie menu w domu
Potrafię rozróżnić zdrowe i niezdrowe jedzenie
MARSZ
Higiena rąk i zdrowie jamy ustnej
Poezja zdrowego odżywiania
KWIECIEŃ
Obchody Światowego Dnia Zdrowia
Aktywność fizyczna
MOŻE
Konkurs na zdrowe odżywianie
Zaśpiewaj zdrową piosenkę do jedzenia
CZERWIEC
Evalution

SPODZIEWANE REZULTATY
Studenci będą mogli wybrać zdrową dietę dla własnego ciała. Po zdrowego odżywiania się, będą wzorem dla członków rodziny i rówieśników. Będą rozumieli znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowego stylu życia. Będą świadomi zdrowia jamy ustnej i zębów. Projekt wspierał nas, wychowując uczniów, którzy mogą współpracować, używać wspólnego języka, wyszukiwać informacje, wyrażać się, zadawać pytania, rozwijać umiejętności manualne, być wydajnym i skutecznie komunikować się. Uczniowie będą świadomymi osobami i wykorzystują zdobycze w swoim codziennym życiu. Będą bardziej aktywnie słuchać swoich lekcji i rozwiną swój sukces społeczny i akademicki. Będą mogli korzystać z tecnology do celów edukacyjnych.


DZIAŁANIA NASZEJ KLASY
1.Blog projektu: https://healthylifehappysmilies.blogspot.com
2.

Mathematics Everywhere

MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE

O projekcie
Projekt międzynarodowy trwający od września 2018r do czerwca 2019r. Głównym celem jest uświadomienie uczniom iż matematyka otacza ich i towarzyszy w coadziennym życiu. Uczniowie działać będą w różnych formach aktywności i w różnych obszarach edukacyjnych. Działania te umożliwią nawiązanie pozytywnych relacji między saobą oraz między partnerskimi szkołami.

Zadania:
WRZESIEŃ
 - nawiązanie kontaktów między partnerami,
- planowanie działań
-  przygotowanie broszur o projekcie - logo i plakaty
- Nauczyciele przygotują prezentacje o sobie , szkole i klasie
- otwarcie bloga projektu - https://math2018-2019.blogspot.com

PAŹDZIERNIK
- matematyka sportowa
- gra w klasy
-  prezentacja światowej sławy matematyków z danego kraju

LISTOPAD
- gry umysłowe i matemattyka
gry Flaxtangle i sudoku

GRUDZIEŃ
-matematyka w zdrowiu i zywieniu
- zakupy
- obliczenia pienieżne
-waga
STYCZEŃ/ LUTY
-gry matematyczne
-tabliczka mnożenia

MARZEC
Matematyka w sztuce

KWIECIEŃ
-bryły
-tangramy
- numerologia

MAJ
Matematyka i muzyka
Rytm i piosenka

CZERWIEC
Zakończenie projektu

DZIAŁANIA WSPÓLNE
Nasze działania:
1. Tworzymy zbiory i podzbiory. Porównujemy ich liczebność na wykresach słupkowych.
ANIMACJA - ZNAK RÓWNOŚCI

piątek, 10 sierpnia 2018

PROJEKT "WŁADCY POLSKI"

Projekt „Władcy Polski” stworzony został dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Trwać będzie od września do końca listopada 2018r. Głównym jego celem jest zainteresowanie uczniów historią własnego kraju. Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie będą zdobywać, porządkować i utrwalać wiedzę o wybranych władcach Polski i ważnych wydarzeniach historycznych. Będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK. W trakcie pracy nad projektem zostawiamy margines zadań związanych z pomysłami uczniów. Tematyka zgodna jest z podstawą programową.
CELE


1. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.
2. Zapoznanie z wybranymi postaciami królów i książąt Polski na przestrzeni dziejów.
3. Rozwijanie aktywności twórczej.
4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
5. Rozbudzenie ciekawości poznawczej i czytelniczej.
6. Wykorzystanie pomocy interaktywnych.
7. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie i współpracy międzyszkolnej.

WŁADCY POLSKI - MATERIAŁY

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji:
• Stworzenie wizytówki klasy
• Wysłanie pocztówki do partnerów
• Utworzenie mapy współpracy.
• Spotkanie na wizji nauczycieli
2. Wybór sylwetek królów lub książąt Polski do opracowania.
• Prezentacja wybranych postaci z wykorzystaniem narzędzi TIK
• Spotkanie na wizji uczniów z partnerskich klas
3. Praca nad projektem.
• Stworzenie galerii portretów wykonanych przez dzieci
• Tworzenie interaktywnych puzzli i ćwiczeń.
• Zamieszczenie materiałów na TS
4. Utworzenie pracy zbiorowej „Poczet władców Polski”
5. Ewaluacja

SPODZIEWANE REZULTATY

PODSUMOWANIE WSZYSTKICH DZIAŁAŃ- 

POSZCZEGÓLNE REZULTATY PROJEKTU:

NASZE DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
1. Komunikacja i współpraca - spotkania nauczycieli, partnerów projektu. Wykorzystanie narzędzi eTwinning - na żywo oraz Messenger. Podczas spotkań ustalono plan działania.