poniedziałek, 17 sierpnia 2020

THE BEAUTIES OF MY HOMELAND - Piękno mojej Ojczyzny

Projekt międzynarodowy.
Poprzez różne obszary uczniowie poznają piękno swojej ojczyzny, będą rozwijać odpowiedzialne zachowanie wobec dziedzictwa naszych przodków oraz rozwijać miłość do ojczyzny. Będą komunikować się ze sobą za pomocą wideokonferencji. Poznają inne kraje europejskie. Będą rozwijać tolerancję i wzajemny szacunek dla aktywnego udziału w reprezentowaniu swojego regionu i państwa.
Cele
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych zakątków naszej ojczyzny oraz poznanie odmiennych kultur innych krajów. Poprzez kontakty towarzyskie z uczniami z różnych szkół z różnych części Republiki Chorwacji i innych krajów, uczniowie poznają warunki naturalne i geograficzne, gospodarkę, osadnictwo, cechy przyrodnicze oraz zabytki kulturowe i historyczne tych obszarów.

Nasze działania: PREZENTACJA

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza