czwartek, 18 czerwca 2020

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO

Projekt skierowany dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Zakłada podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ze szkoły do domu oraz w szkole. Realizowany będzie w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Realizacja tematyki odbywać się będzie w obrębie wszystkich obszarów edukacji poprzez rozmaite aktywności uczniów. Rezultatem projektu będzie wypracowanie przez uczniów kodeksu bezpieczeństwa na drogach oraz filmu edukacyjnego o bezpieczeństwie w szkole. Projekt jest zgodny z podstawą programową. Zakładamy możliwość modyfikacji działań i rezultatów projektu wypracowanych we współpracy partnerskich szkół.

CELE:
1. Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego.
2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw w szkole i na podwórku szkolnym.
3. Uświadomienie dzieci w zakresie niebezpieczeństw, na jakie są one narażone w drodze do szkoły i ze szkoły do domu oraz w szkole.
4. Wypracowanie we współpracy kodeksu bezpiecznego zachowania się na ulicy i w szkole.
5. Budowanie wzajemnych relacji w klasie.
6. Poznanie i korzystanie z różnych narzędzi TIK

Nasze działania: PREZENTACJA
10. ZNAKI DROGOWE

2 komentarze: