sobota, 1 września 2018

SZKOLNE SAFARI

Projekt „Szkolne Safari” to edukacyjna przygoda z parkami narodowymi. Dzieci ze szkół podstawowych w Polsce i w Tanzanii (Afryka) wyruszają na safari do parków narodowych, poznają tam przyrodnicze piękno swoich krajów i przygotują prezentacje opowiadające o dzikim królestwie. Projekt trwać będzie od września do czerwca 2019 r. Głównym jego celem jest uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody chronionej w parkach narodowych, budowanie więzi z przyrodą, przekazanie wiedzy o dzikim królestwie i wychowanie nowego pokolenia, które podejmie odpowiedzialność za przyrodnicze dziedzictwo powierzone w przyszłości. Uczniowie będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK. 
Projekt będzie realizowany we współpracy z dziennikarzem radiowym i podróżnikiem- Panem Krystianem Tyrańskim, twórcą programu SZKOLNE SAFARI
CELE

1. Poznanie charakterystyki parków narodowych w Polsce
2. Uświadomienie dobra jakim jest przyroda i naturalne środowisko
3. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, ochrona przyrody
4. Uwrażliwienie uczniów na trudną sytuację materialną dzieci z Afryki
5. Akcja wolontariacka- zbiórka funduszy na wycieczkę szkolną dla dzieci z Tanzanii do parku narodowego
6. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie i współpracy międzyszkolnej

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji:
• Stworzenie wizytówki klasy
• Poznanie uczniów z Kidongo (Tanzania)
2. Prezentujemy swój park narodowy
• Wycieczka do najbliższego parku narodowego
• Prezentacja wybranych parków narodowych wykorzystaniem narzędzi TIK
• Spotkanie na wizji uczniów z partnerskich klas
3. Praca nad projektem.
• Stworzenie dzikiej opowieści dla dzieci z Kidongo. Dzieci przygotowują filmową opowieść (max 10 minut) o dzikich mieszkańcach zamieszkujących najbliższy im parki narodowe – ze szczególnym uwzględnieniem życia jednego dzikiego bohatera.
• Stworzenie Dziecięcego Parku Narodowego- aktywność terenowa lub wirtualna
• Współtworzenie programu radiowego „Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa”.
4. Wolontariat- dzieci z polskich szkół podejmują różne aktywności podczas trwania projektu, aby zebrać fundusze na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej dzieci z Tanzanii do najbliższego parku narodowego.
5. Ewaluacja projektu

SPODZIEWANE REZULTATY

Powstaną filmiki o wybranych parkach narodowych, słuchowiska oraz interaktywna galeria Dzięcięcego Parku Narodowego. Opracowana zostanie baza materiałów interaktywnych i multimedialnych związanych z tematyką.
Prezentacje dokumentujące poszczególne działania zamieszczone zostaną na stronie internetowej lub TS.

NASZE DZIAŁANIA:
1. Poznajemy dzieci z Kidongo
2. Wybieramy bohatera i ustalamy nzawę naszej bazy
3. Nasza opowieść filmowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz