piątek, 10 sierpnia 2018

PROJEKT "WŁADCY POLSKI"

Projekt „Władcy Polski” stworzony został dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Trwać będzie od września do końca listopada 2018r. Głównym jego celem jest zainteresowanie uczniów historią własnego kraju. Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie będą zdobywać, porządkować i utrwalać wiedzę o wybranych władcach Polski i ważnych wydarzeniach historycznych. Będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK. W trakcie pracy nad projektem zostawiamy margines zadań związanych z pomysłami uczniów. Tematyka zgodna jest z podstawą programową.CELE

1. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.
2. Zapoznanie z wybranymi postaciami królów i książąt Polski na przestrzeni dziejów.
3. Rozwijanie aktywności twórczej.
4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
5. Rozbudzenie ciekawości poznawczej i czytelniczej.
6. Wykorzystanie pomocy interaktywnych.
7. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie i współpracy międzyszkolnej.

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji:
• Stworzenie wizytówki klasy
• Wysłanie pocztówki do partnerów
• Utworzenie mapy współpracy.
• Spotkanie na wizji nauczycieli
2. Wybór sylwetek królów lub książąt Polski do opracowania.
• Prezentacja wybranych postaci z wykorzystaniem narzędzi TIK
• Spotkanie na wizji uczniów z partnerskich klas
3. Praca nad projektem.
• Stworzenie galerii portretów wykonanych przez dzieci
• Tworzenie interaktywnych puzzli i ćwiczeń.
• Zamieszczenie materiałów na TS
4. Utworzenie pracy zbiorowej „Poczet władców Polski”
5. Ewaluacja

SPODZIEWANE REZULTATY

Utworzony zostanie ebook „Poczet władców Polski” oraz interaktywna galeria „Władcy Polski. Opracowana zostanie baza materiałów interaktywnych i multimedialnych związanych z tematyką.
Prezentacje dokumentujące poszczególne działania zamieszczone zostaną na TS.
DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
1. Komunikacja i współpraca - spotkania nauczycieli, partnerów projektu. Wykorzystanie narzędzi eTwinning - na żywo oraz Messenger. Podczas spotkań ustalono plan działania.
2. ZADANIA OD PARTNERÓW:

PUZZLE Z KRÓLAMI


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz