piątek, 10 sierpnia 2018

PROJEKT "WŁADCY POLSKI"

Projekt „Władcy Polski” stworzony został dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Trwać będzie od września do końca listopada 2018r. Głównym jego celem jest zainteresowanie uczniów historią własnego kraju. Poprzez różnorodność aktywności i zadań uczniowie będą zdobywać, porządkować i utrwalać wiedzę o wybranych władcach Polski i ważnych wydarzeniach historycznych. Będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK. W trakcie pracy nad projektem zostawiamy margines zadań związanych z pomysłami uczniów. Tematyka zgodna jest z podstawą programową.
CELE


1. Rozwijanie zainteresowań historią Polski.
2. Zapoznanie z wybranymi postaciami królów i książąt Polski na przestrzeni dziejów.
3. Rozwijanie aktywności twórczej.
4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się.
5. Rozbudzenie ciekawości poznawczej i czytelniczej.
6. Wykorzystanie pomocy interaktywnych.
7. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie i współpracy międzyszkolnej.

WŁADCY POLSKI - MATERIAŁY

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Zapoznanie z partnerami i nawiązanie wzajemnych relacji:
• Stworzenie wizytówki klasy
• Wysłanie pocztówki do partnerów
• Utworzenie mapy współpracy.
• Spotkanie na wizji nauczycieli
2. Wybór sylwetek królów lub książąt Polski do opracowania.
• Prezentacja wybranych postaci z wykorzystaniem narzędzi TIK
• Spotkanie na wizji uczniów z partnerskich klas
3. Praca nad projektem.
• Stworzenie galerii portretów wykonanych przez dzieci
• Tworzenie interaktywnych puzzli i ćwiczeń.
• Zamieszczenie materiałów na TS
4. Utworzenie pracy zbiorowej „Poczet władców Polski”
5. Ewaluacja

SPODZIEWANE REZULTATY

PODSUMOWANIE WSZYSTKICH DZIAŁAŃ- 

POSZCZEGÓLNE REZULTATY PROJEKTU:

NASZE DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
1. Komunikacja i współpraca - spotkania nauczycieli, partnerów projektu. Wykorzystanie narzędzi eTwinning - na żywo oraz Messenger. Podczas spotkań ustalono plan działania.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz